H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

To ΙΚΤΕΟ Κηφισού, φιλοδοξεί να γίνει το προσωπικό
ΚΤΕΟ του καθενός.

Ιδιαίτερα διαμορφωμένο με την υπερσύγχρονη τεχνολογία στις ανάγκες του κάθε πολίτη, άνοιξε τώρα στο Αιγάλεω επί της Λ. Κηφισού 73 με πρωτοποριακή “ιδέα” για τον χώρο εργασίας.

Το ΙΚΤΕΟ Κηφισού είναι πλήρως εξοπλισμένο με την πιο εξελιγμένη τεχνολογία, διαθέτοντας τρεις διαδρόμους τεχνικού ελέγχου, δυό για επιβατικά Ιδιωτικής και Δημόσιας Χρήσης (Ι.Χ.) και Φορτηγά ≤3.5 τόνων, και μια για Μοτοσυκλέτες προσφέροντας τις πιστοποιημένες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2015 υπηρεσίες μας, με το εξειδικευμένο και ιδιαίτερα εξυπηρετικό προσωπικό.

Διαθέτοντας τις πιστοποιήσεις από τους αντίστοιχους φορείς, δημιουργείται ένα ευχάριστο και φιλόξενο περιβάλλον με κύριο στόχο την άμεση εξυπηρέτηση, με αξιοπιστία και υπευθυνότητα.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το ΙΚΤΕΟ “ENERGY MARKET ΕΠΕ” θεωρεί ως πρωταρχικό παράγοντα τη συνεπή και αδιάλειπτη ικανοποίηση των απαιτήσεων του κοινού, την καλύτερη εξυπηρέτησή του, την καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης με αυτό καθώς και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διαχείριση του συνόλου των δραστηριοτήτων που συνθέτουν τη λειτουργία του.

 

Για το λόγο αυτό, το ΙΚΤΕΟ “ENERGY MARKET ΕΠΕ” έχει προβεί στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εγκατάσταση ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας ως προς το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2015, το οποίο και δεσμεύεται να εφαρμόζει με συνέπεια και με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων με ακεραιότητα, αμεροληψία και αξιοπιστία.

 

Το ΙΚΤΕΟ “ENERGY MARKET ΕΠΕ” ενημερώνεται διαρκώς σχετικά με τις επίκαιρες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν το αντικείμενο δραστηριότητάς του ενσωματώνει τις απαιτήσεις τους, στο Σύστημα Ποιότητας που έχει αναπτύξει, μαζί με τις όποιες τεχνικές μεθοδολογίες και εξελίξεις. Οι ποιοτικές προδιαγραφές λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ “ENERGY MARKET ΕΠΕ” συνοψίζονται σε γενικές γραμμές, στα εξής:

 

– Εφαρμογή τεκμηριωμένου Συστήματος Ποιότητας, το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2015, και ανασκοπείται τακτικά ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχιζόμενη καταλληλότητα και επάρκεια του.
– Χρήση έγκυρων, βάσει της τεχνολογικών εξελίξεων και των επιταγών της εθνικής νομοθεσίας, μεθόδων, για τη διεξαγωγή των προβλεπόμενων ελέγχων.
– Διαχείριση του εξοπλισμού ελέγχων (επιλογή, συντήρηση, ρύθμιση, διακρίβωση κ.λ.π.) κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την αξιοπιστία και συνεχή καταλληλότητά του για την προβλεπόμενη χρήση του.
– Εξασφάλιση της απαιτούμενης τεχνικής ικανότητας του προσωπικού που εμπλέκεται στη διεκπεραίωση του τεχνικού ελέγχου οχημάτων, μέσω επικύρωσης και συνεχούς αξιολόγησης αυτής καθώς και παροχής της απαραίτητης εκπαίδευσης.
– Εξασφάλιση της ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και ακεραιότητας του τεχνικού προσωπικού.
– Τήρηση συγκεκριμένων κανόνων σχετικά με την ασφάλεια του προσωπικού.
– Τήρηση του καθημερινού προγράμματος λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ “ENERGY MARKET ΕΠΕ” όπως αυτό καθορίζεται και γνωστοποιείται.
– Συνεχής παρακολούθηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.
– Θέσπιση στόχων οι οποίοι παρακολουθούνται και διατηρούνται ενήµεροι.

 

Το Σύστημα Ποιότητας του ΙΚΤΕΟ “ENERGY MARKET ΕΠΕ” αφορά όλα τα επίπεδα λειτουργίας του και η τήρηση των προβλεπόμενων αποτελεί ευθύνη όλου του στελεχιακού δυναμικού. Η Ανώτατη Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαραίτητων πόρων και μεριμνά μέσω του Υπεύθυνου Ποιότητας ώστε το Σύστημα να είναι επίκαιρο και αποτελεσματικό.

 

Με την αταλάντευτη προσήλωση τόσο της Διοίκησης του ΙΚΤΕΟ “ENERGY MARKET ΕΠΕ” όσο και του συνόλου του προσωπικού της στην τήρηση των αρχών που εκτίθενται στην παρούσα Πολιτική Ποιότητας και, γενικότερα, σε όλη την έκταση του Συστήματος Ποιότητας του ΙΚΤΕΟ “ENERGY MARKET ΕΠΕ”, η Ανώτατη Διοίκηση προσβλέπει στη συνεχή και σταθερή παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας.

 

Η εταιρική Πολιτική Ποιότητας τεκμηριώνεται, υλοποιείται, διατηρείται, περιοδικά αναθεωρείται, επικοινωνείται σε όλο το προσωπικό και διατίθεται στα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του κοινού.

 

Αιγάλεω, 12 Απριλίου 2018

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 ΑΡ. ΓΕΜΗ 116526301000

Βρισκόμαστε κοντά σας για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας

καθημερινά από Δευτέρα-Παρασκευή από τις 07:00 το πρωί έως

20:00 το βράδυ και Σάββατο 07:00 το πρωί έως 16:00          

ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ