ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ

ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΛΑΦΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΑΡΧΙΚΟΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ)
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟ – ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
(ΕΝΤΟΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ)
ΠΡΟΣΤΙΜΟ – ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
(ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΩΣ 6 ΜΗΝΩΝ)
ΠΡΟΣΤΙΜΟ – ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
(ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ)
1 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. (Ε.Ι.Χ.) ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ 16€ 33€ 65€
2 ΦΟΡΤΗΓΑ Ι.Χ. (Φ.Ι.Χ.) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ (έως 3.5 τόνους) 20€ 39€ 78€
3 ΤΑΞΙ (E.Δ.Χ.) 15€ 31€ 62€
4 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ & ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ 21€ 42€ 85€
5 ΝΕΚΡΟΦΟΡΕΣ 18€ 37€ 73€
6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 15€ 31€ 62€
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ – ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
(ΑΠΟ 30-60 ΗΜΕΡΕΣ)
ΠΡΟΣΤΙΜΟ – ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
(ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 60 ΗΜΕΡΩΝ ΕΩΣ 6 ΜΗΝΩΝ)
ΠΡΟΣΤΙΜΟ – ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
(ΑΠΟ 6 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ)
ΠΡΟΣΤΙΜΟ – ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
(ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ)
7 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ Ε.Ι.Χ. ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ 4€ 16€ 33€ 65€
8 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ Φ.Ι.Χ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ (έως 3.5 τόνους) 5€ 20€ 39€ 78€
9 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΞΙ (E.Δ.Χ.) 3€ 31€ 31€ 62€
10 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ 5€ 21€ 42€ 85€
11 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΚΡΟΦΟΡΩΝ 4€ 18€ 37€ 73€
12 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 3€ 15€ 31€ 62€
13 ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 Συστήματα ελέγχου : 1/4 του τέλους διενέργειας ελέγχου για την κατηγορία του οχήματος

2 Συστήματα ελέγχου : 2/4 του τέλους διενέργειας ελέγχου για την κατηγορία του οχήματος

3 Συστήματα ελέγχου : 3/4 του τέλους διενέργειας ελέγχου για την κατηγορία του οχήματος

4 κ πάνω Συστήματα ελέγχου : ολόκληρο το τέλος διενέργειας ελέγχου για την κατηγορία του οχήματος

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΑΡΧΙΚΟΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ)
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟ – ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
(ΕΝΤΟΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ)
ΠΡΟΣΤΙΜΟ – ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
(ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΩΣ 6 ΜΗΝΩΝ)
ΠΡΟΣΤΙΜΟ – ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
(ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ)
1 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ 8€ 16€ 33€
2.2 ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ 10€ 20€ 41€
3.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ 10€ 20€ 41€
ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ – ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
(ΑΠΟ 30-60 ΗΜΕΡΕΣ)
ΠΡΟΣΤΙΜΟ – ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
(ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 60 ΗΜΕΡΩΝ ΕΩΣ 6 ΜΗΝΩΝ)
ΠΡΟΣΤΙΜΟ – ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
(ΑΠΟ 6 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ)
ΠΡΟΣΤΙΜΟ – ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
(ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ)
4 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 2€ 8€ 16€ 33€
5 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 2€ 10€ 20€ 41€
6 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 3€ 10€ 20€ 41€
7 ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 Συστήματα ελέγχου : 1/4 του τέλους διενέργειας ελέγχου για την κατηγορία του οχήματος

2 Συστήματα ελέγχου : 2/4 του τέλους διενέργειας ελέγχου για την κατηγορία του οχήματος

3 Συστήματα ελέγχου : 3/4 του τέλους διενέργειας ελέγχου για την κατηγορία του οχήματος

4 κ πάνω Συστήματα ελέγχου : ολόκληρο το τέλος διενέργειας ελέγχου για την κατηγορία του οχήματος

Σημειώσεις:

Τα ανωτέρω παράβολα χορηγούνται υπέρ του Δημοσίου και προστίθεται έξτρα προμήθεια υπέρ του ιδιωτικού τομέα.

Βρισκόμαστε κοντά σας για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας

καθημερινά από Δευτέρα-Παρασκευή από τις 07:00 το πρωί έως

20:00 το βράδυ και Σάββατο 07:00 το πρωί έως 16:00               

ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ