ΔΙΚΥΚΛΟ

Συνοπτικά τα κύρια σημεία ελέγχου είναι:

1 Οπτικός έλεγχος δικύκλου και έλεγχος καυσαερίων

 • Ταυτοποίηση δικύκλου σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας (πινακίδα κυκλοφορίας, αριθμός πλαισίου, αριθμός κινητήρα)
 • Η γενική εξωτερική κατάσταση του δικύκλου (καθρέπτες, εξάτμιση, κρύσταλλα λαμπτήρων, πίεση ελαστικών)
 • Γίνεται μέτρηση  των εκπεμπόμενων ρύπων με καυσαναλητή, ώστε να διαπιστωθεί αν οι εκπομπές ρύπων είναι εντός των ορίων που προβλέπει η νομοθεσία.

2 Τεχνικός έλεγχος δικύκλου στην αυτόματη γραμμή ελέγχου

 • Τα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους με ειδικό μηχάνημα.
 • Η απόδοση των φρένων (δύναμη φρένων – διακύμανση δυνάμεων πέδησης)

3 Οπτικός έλεγχος σε ράμπα ανύψωσης

 • Σύστημα διεύθυνσης (τιμόνι – χειρολαβές – ρουλεμάν τροχού)
 • Σύστημα πέδησης (χειρομοχλός – ποδομοχλός, ταμπούρα – δίσκοι συστήματος πέδησης, εύκαμπτες – άκαμπτες σωληνώσεις)
 • Έλεγχος ελαστικών – τροχών – ανάρτησης
 • Έλεγχος πλαισίου – εξαρτημάτων – εξοπλισμού
 • Έλεγχος κινητήρα – συστήματος μετάδοσης κίνησης – τροφοδοσίας καυσίμου
 • Πραγματοποιείται μέτρηση της στάθμης του εκπεμπόμενου θορύβου
 • Αφού ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος επικολλάται στην πινακίδα κυκλοφορίας το ειδικό σήμα (ΕΣΤΕ) και εκδίδεται το δελτίο τεχνικού ελέγχου.

Βρισκόμαστε κοντά σας για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας

καθημερινά από Δευτέρα-Παρασκευή από τις 07:00 το πρωί έως

20:00 το βράδυ και Σάββατο 07:00 το πρωί έως 16:00               

ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ