ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζει ο πελάτης

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ (Ι.Χ – ΦΟΡΤΗΓΑ)

Άδεια Κυκλοφορίας

Κάρτα Καυσαερίων

Δίπλωμα ή Ταυτότητα

Προηγούμενο ΔΤΕ (εφόσον υπάρχει)

Εγκρίσεις τύπου (πχ σύστημα εμπρόσθιας μετωπικής προστασίας)

Άδειες – Βεβαιώσεις (πχ άδεια έλξης)

Για ειδικές κατηγορίες οχημάτων εκτός των παραπάνω,
θα πρέπει ο πελάτης να προσκομίζει:
ΑΝΑΡΙΘΜΑ:

Τίτλος κυριότητας οχήματος (Πιστοποιητικό Ταξινόμησης ή ΟΔΔΥ)

Ξένη άδεια κυκλοφορίας (εισαγόμενα ανάριθμα)

Δελτίο άφιξης οχήματος (ΔΑΟ)

Δελτίο Τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) εξωτερικού σε ισχύ

Τιμολόγιο αγοράς (έλεγχος χιλιομέτρων – απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφονται)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ:

Άδεια λειτουργίας της σχολής (εξαιρούμενης της φάσης ένταξης στο έργο εκπαίδευσης)

Βεβαίωση μηχανολόγου μηχανικού (κατά την φάση ένταξης στο έργο εκπαίδευσης)

Ε.Δ.Χ.:

Βεβαίωση χορήγησης και ελέγχου ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (ΗΑΣ) (Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α)
Πιστοποιητικό – Βεβαίωση ραδιοπομπού CB (ραδιοταξί)

LPG-CNG:
ΓΙΑ ΚΤΕΟ

Βεβαίωση τεχνικού – εγκαταστάτη και απόδειξη/τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών

ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Βεβαίωση Τεχνικού – εγκαταστάτη (μαζί με τις αποδείξεις/τιμολόγια)
Δήλωση συμμόρφωσης (καταλληλότητα εξαρτημάτων υγραερίου)
Σχεδιάγραμμα εγκατάστασης

Προθεσμίες για Έλεγχο ΚΤΕΟ και Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ)

ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΚΕΚ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ – ΕΙΧ 4 χρόνια μετά την ημερομηνία της 1ης Άδειας κάθε 2 χρόνια κάθε 1 χρόνo
ΦΟΡΤΗΓΑ≤3,5tn 4 χρόνια μετά την ημερομηνία της 1ης Άδειας κάθε 2 χρόνια κάθε 1 χρόνo
ΤΑΧΙ – ΕΔΧ 1 χρόνo μετά την ημερομηνία της 1ης Άδειας κάθε 1 χρόνο κάθε 6 μήνo

Βρισκόμαστε κοντά σας για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας

καθημερινά από Δευτέρα-Παρασκευή από τις 07:00 το πρωί έως

19:30 το βράδυ και Σάββατο 07:00 το πρωί έως 16:00             

 ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ